המרכז להגנת החולה ומניעת רשלנות רפואית

המטה להגנת החולה

פורטל שהוקם ע"י נפגעי רשלנות רפואית במטרה למנוע את האסונות הבאים ולהזהיר את הציבור מפני אנשי צוותים רפואיים ששכחו את חובתם הרפואית ופגעו בחולים

פרסומים אחרונים על רשלנות רפואית