המומלצים

מדוע קביעת תור לטיפול בתא לחץ לוקחת כל כך הרבה זמן?

מדוע קביעת תור לטיפול בתא לחץ לוקחת כל כך הרבה זמן?

אנשים רבים כבר הרימו ידיים מהניסיון לתאם לעצמם תור לטיפול בתא לחץ. כן, אחרי כל כך הרבה סירובים, המתנות וטלפונים,